طبیب طبیبان | طب سنتی و پک های درمانی سنتی

درمان اسهال با آرد برنج

دسته: Root تاریخ:

درمان اسهال با سویق برنج

 المحاسن عن محمّد بن مروان: كُنتُ عِندَ أبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام و بِهِ بَطَنٌ ذَريعٌ، فَانصَرَفتُ مِن عِندِهِ عَشِيَّةً و أنَا مِن أشفَقِ النّاسِ عَلَيهِ، فَأَتَيتُهُ مِنَ الغَدِ فَوَجَدتُهُ قَد سَكَنَ ما بِهِ، فَقُلتُ لَهُ: جُعِلتُ فِداكَ! قَد فارَقتُكَ عَشِيَّةَ أمسِ و بِكَ مِنَ العِلَّةِ ما بِكَ؟

فَقالَ: إنّي أمَرتُ بِشَي‏ءٍ مِنَ الأَرُزِّ؛ فَغُسِلَ و جُفِّفَ و دُقَّ، ثُمَّ استَفَفتُهُ فَاشتَدَّ بَطني.

المحاسن‏ به نقل از محمد بن مروان: نزد امام صادق عليه السلام بودم. ايشان شكمْ‏درد (اسهال) سختى داشت. شامگاهان، در حالى كه بسيار بر حال ايشان نگران بودم، از نزد وى رفتم. فردا روز، نزد ايشان بازگشتم و ديدم دردى كه داشته، فرو نشسته است. گفتم: فدايت شوم! شامگاه ديروز كه از تو جدا شدم، آن چنان بيمار بودى؟!

فرمود: «گفتم قدرى برنج آوردند، شستند، خشك كردند و آسياب كردند. سپس از آن، دارويى (سفوفى) ساختم [و خوردم‏] و شكمم، بند آمد».

دیدگاه خود را بنویسید