طبیب طبیبان | طب سنتی و پک های درمانی سنتی

علل بواسیر در طب اسلامی

دسته: Root تاریخ:

علل بواسیر در طب اسلامی

زياد نشستن به گاهِ قضاى حاجت‏

 امام باقر عليه السلام: زياد نشستن در آبريزگاه، بواسير مى‏آورد.

 امام رضا عليه السلام: براى قضاى حاجت، به آبريزگاه برو و در آنجا به همان اندازه كه قضاى حاجت كنى، بمان و آن را به درازا مكشان؛ چرا كه اين كار، درد نهفته‏ را در پی می آورد.

همبسترى در حال خوددارى از قضاى حاجت‏

 پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: مبادا كسى در حالى كه از قضاى حاجت خوددارى مى‏ورزد، نزديكى كند؛ چرا كه اين كار، بواسير مى‏آورد؛ و مبادا كسى در حالى كه پيشاب خود را نگه مى‏دارد، نزديكى كند؛ چرا كه اين كار، ناسور مى‏ آورد.

با هم خوردن تخم‏ مرغ و ماهى‏

امام رضا عليه السلام: بايد از اين بپرهيزى كه... تخم‏مرغ و ماهى را هم‏زمان در معده گِرد آورى؛ چه، هر گاه اين دو با يكديگر گِرد آيند، قولنج، باد بواسير و دندان‏درد به وجود مى ‏آورند.

دیدگاه خود را بنویسید