طبیب طبیبان | طب سنتی و پک های درمانی سنتی

حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته ها حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال می شوند.

شما هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله در صورت درخواست برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. 

ممکن است در سفارش شما یک قلم موجود نباشد که در این صورت بعد از موجود شدن(حداکثر یک هفته زمان می برد) ارسال می شوند.