طبیب طبیبان | طب سنتی و پک های درمانی سنتی

درباره ما

مجموعه طبیب طبیبان توسط محمد باقری ، شاگرد حضرت آیت الله تبریزیان (پدر طب اسلامی) اداره می شود