طبیب طبیبان | طب سنتی و پک های درمانی سنتی

ارزان شد!
روغن حنظل

روغن حنظل

محصول جدید

6,650 تومان

7,000 تومان

-5%

خرید روغن حنظل

حنظل

طب اسلامی

داروی گیاهی

خواص روغن حنظل طب اسلامی:

  • پیشگیری از پوسیدگی دندان
  • درمان درد دندان
  • درمان پوسیدگی دندان
  • درمان التهاب ریشه دندان

نحوه مصرف روغن حنظل:

برای پیشگیری و درمان التهاب ریشه دندان در گوش سمتی که دندان درد می کند ریخته شود.

برای درمان پوسیدگی دندان 3 قطره داخل سوراخ دندان چکانده شود و یک نخ کتان آغشته شده و داخل سوراخ دندان فرو برده و صبح خارج شود پس از تکرار بمدت سه  الی 7 شب دندان پر و بازسازی میشود.

نوشتن دیدگاه

روغن حنظل

روغن حنظل

خرید روغن حنظل

حنظل

طب اسلامی

داروی گیاهی

محصولات مرتبط